Senaste köpet till Basportföljen

Vindkraftsbolaget Eolus Vind (26,00) presenterade nyligen sin Q3 rapport för mars-maj månad. Resultatet för Eolus är svårbedömt då det varierar stort mellan kvartalen. Det beror på att man resultatavräknar ett vindkraftverk först när det är sålt och överlåtet till köparen.

Resultatet i kvartal 3 enskilt var inte bra i jämförelse med förra året men vi ser det som ett mycket bra resultat med tanke på att man inte etablerade eller sålde ett enda verk under Q3 och ändå lyckas göra en vinst på nästan 30 öre per aktie. Under de tre första kvartalen i år har man redovisat en vinst på 4,67 kr per aktie varav knappt 2 kr avser positiva engångsposter. Eget kapital är bokfört till 37,64 kr per aktie.
Under Q4 räknar man med att avräkna minst 25 vindkraftverk och det bör lyfta resultatet ytterligare en bra bit.

Vi anser att aktien är klart köpvärd men sätter köpkursen strax över 200 dagars medelvärde vid 25,60 kr och köper där 1200 aktier.